Nhượng quyền

( Có tất cả 4 bài viết )

Nhượng quyền cafe mang đi là gì?

13/05/2022

Nhượng quyền cafe mang đi hoặc cafe take away đang là xu hướng kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhờ vốn đầu tư nhỏ, hình thức vận hành linh hoạt phục vụ nhu cầu của khách hàng bận rộn.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê là gì?

09/05/2022

Nhượng quyền cà phê là một hình thức trong đó bên được nhượng quyền được phép kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp và được sử dụng thương hiệu của bên nhượng quyền, tại...

x