Thông tin

( Có tất cả 4 bài viết )

Chính sách nhượng quyền CAPHETA

13/05/2022

Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một...

Nhượng quyền cùng Capheta

11/05/2022

Capheta là hệ thống cửa hàng nhượng quyền cà phê pha máy với mong muốn đạt sự hài lòng cho chủ đầu tư và cả thực khách trải nghiệm sản phẩm ...

x