Các dòng sản phẩm của Capheta:

- Cà phê rang xay pha phin.

- Cà phê hạt pha máy/pha phin

- Cà phê phin giấy túi lọc

- Cà phê hòa tan 3 in 1

Hotline mua sản phẩm: 0906 380 980

x